Kjøpe bolig i Spania | Lexington Realty
Lexington Realty dedicated estate agency in Costa Blanca
Lexington Realty

Prosedyren ved kjøp, forklart i 6 steg 


Når du har bestemt deg for en eiendom du vil kjøpe og har avtalt en pris med selger, vil Lexington Realty hjelpe deg gjennom disse 6 stegene!

1Første sjekk av eiendommen

Den såkalte ”nota simple” fra eiendomsregisteret vil avsløre om eiendommen har heftelser, om den virkelig tilhører selger og om beskrivelsen av eiendommen er slik som kjøper er blitt informert om. Lexington Realty vil sørge for å skaffe til veie disse dokumentene før noen innbetaling skjer. 

Lexington Realty

2Finansiering av eiendommen

Om du vil finansiere et bolig kjøp i Spania med et lån, så er det dette som vil ta mest tid å ordne. Den spanske banken eller den du bruker hjemmefra, vil etterspør en rekke dokumenter. Disse vil Lexington Realty skaffe til veie. Banken vil da gi deg en forhåndsgodkjenning, og du vil da kunne signere en forhåndsavtale og betale forskuddet. 

3Reservasjonskontrakten

Inntil de offentlige dokumentene er klare for signering, er det normalt å signere enkle dokumenter, hvor selger gir uttrykk for sine intensjoner om å overdra sin eiendom til selger og hvor kjøper gir uttrykk for sine intensjoner om å kjøpe til avtalt pris og betingelser som er avtalt. Et reservasjonsdepositum blir betalt, som utgjør mellom 5-10% av kjøpesum. Den typiske avtalen i Spania, kalt ”contrato de arras”, er slik at om kjøper trekker seg fra handelen, så taper kjøper depositumet. Om selger trekker seg fra handelen, så må selger betale dobbelt opp av depositumet. Men siden dette er en privat kontrakt, kan selger og kjøper inngå en egen avtale om kompensasjon. 

Lexington Realty

4Noen praktiske ting før kjøpet

Om du ikke allerede har et NIE-nummer (spansk ID-nummer (for utlendinger)), for å kunne opprette en bankkonto og for å kunne registrere eiendommen i ditt navn, så vil Lexington Realty hjelpe deg med å ordne dette. Vi vil også hjelpe deg å åpne en bankkonto, for bruk ved overføring av kjøpesum ved kjøp av eiendom og for i etterkant av kjøpet, til trekk av eventuelle nye utgifter (strøm, vann, gass etc.). 

Lexington Realty

5Boliglånet

Når banken har en kopi av forhåndsavtalen, vil de sende en takstmann for å verdsette eiendommen. Banken forlanger en takstmann for å forsikre seg om at lånet de gir deg er sikret i reell verdi. Banken vil kun gi deg lån lik en bestemt prosent andel av taksten på eiendommen. Kostnadene på denne taksten er mellom 300-500 Euro. 

6Fullføringen av avtalen

Lexington Realty kundeservice vil sørge for at alle avgifter blir betalt, at nyttekontrakter (vann,strøm,gass osv) er overført til ditt navn og bundet opp mot ditt kontonummer og sist men ikke minst, at eiendommen er blitt registrert i ditt navn i eiendomsregisteret. (Les mer om avgifter og kostnader som er pålagte). 
 

Lexington Realty