Kjøpskostnader | Lexington Realty
Lexington Realty dedicated estate agency in Costa Blanca
Lexington Realty

Kjøpskostnader

Normalt sett er alle priser oppgitt i nettopriser. I Spania må du regne med, som en tommelfingerregel, en ekstra kostnad på 11-13% på oppgitt pris. Disse 11-13% går til å dekke følgende kostnader:

Type kostnad av videresalg

300,000 €

Advokat avgift (0,5 - 1%)
avhengig av pris på eiendom og kompleksitet av kjøpet

3,000 €

Dokument-/tinglysningavgifter (10 %)
(ITP - Impuestos de transmisiones patrimoniales)

30,000 €

Notarius gebyr (max 0,5%)

1,500 €

Gebyr for registrering i eiendomsregister (1 - 1,5%)

425 €

Nyttekontrakter
Endringer i forbindelse med avtaler på elektrisitet, vann, gass osv

250 €

TOTAL ADDITIONAL COST (11 - 13%)

35,175 €