Golden Visa in Spain | Lexington Realty
Lexington Realty dedicated estate agency in Costa Blanca
Lexington Realty

Golden visa

Siden 2013 har Spania tilbudt Golden Visa program for investeringer på 500.000 euro i eiendom.

The investment

Den vanligste måten å få Golden Visa på, er å investere i eiendom for minst 500.000 euro. Dette kan være en hvilken som helst type eiendom (bolig, butikk, landområder, parkeringsområder, osv). Investeringen kan også være flere mindre investeringer, som når de utgjør en total på 500.000 euro, fører til at du kan være kvalifisert for en Golden Visa.

Lexington Realty

Resident status

Golden Visa fører til bosettingstillatelse. Dette Golden Visa kan bli utvidet et ubegrenset antall ganger (så lenge du beholder investeringen/-e). Etter 5 år med Golden Visa, kan du få permanent botillatelses status, som igjen betyr at du ikke trenger å beholde investeringen/-e, for å beholde botillatelsen. Du kan også søke om å endre bosted til et annet EU land.

Lexington Realty

Kontakt oss

*
*