Køb af bolig i Spanien | Lexington Realty
Lexington Realty ejendomsmægler på Costa Blanca. Alicante, Santa Pola, Gran Alacant
Lexington Realty

Købsproceduren forklaret - 6 trin! 


Når du har besluttet dig for en bolig og vi er blevet enige om prisen med sælger, Lexington Realty hjælper dig igennem disse 6 trin!

1Det indledende tjek

Det indledende tjek af ejendommen skal sikre at boligen er fri for gæld, at den retteligt tilhører sælger samt, at beskrivelsen af ejendommen stemmer overens med skødet. Lexington Realty erhverver de relevante dokumenter, og jeres advokat kan derefter tjekke forholdene før reservationsaftalen underskrives. 

Lexington Realty

2Finansiering af boligen

Hvis De køber en eksisterende ejendom i Spanien med et lån i den ønskede ejendom, er det optagelsen af lånet der vil tage længst tid. Banken hvori lånet optages vil kræve en række dokumenter for at kunne godkende lånet. Alle dokumnter der har relation til ejendommen sørger Lexington for at fremskaffe, men man skal som i Danmark præsentere dokumntation for sine indtægter. Banken vil derefter godkende jeres låneanmodning og I kan da underskrive reservationsaftalen og betale depositum. Ønsker I at betale kontant eller har I allerede finansieringen på plads, så kan reservationsaftalen underskrives når I er enige med sælger og depositum betales. 

3Reservationsaftalen

Indtil det endelige skøde er klar til at blive underskrevet, er det normalt, at der underskrives en reservationsaftale mellem køber og sælger. Heri fastlægges betingelserne for købet. Et depositum på 5.000 € eller op til 10 % af ejendommens pris er normalt ved køb af ejendom i Spanien. De gældende betingelser er, at såfremt køber trækker sig fra aftalen, mistes depositum. Ligeledes skal sælger tilbagebetale det dobbelte beløb hvis han ønsker at trække sig. Da det er en privat kontrakt, kan man dog forhandle om betingelserne til begge parter er enige. 

Lexington Realty

4Praktiske detaljer før handlen

Når man køber ejendom i Spanien, er det nødvendigt med et spansk CPR-nummer for at tinglyse ejendommen. Dette hedder NIE-nummer. Vi hjælper dig med at åbne få dette nummer og samtidigt åbne en bankkonto. Bankkontoen ejes i første omgang til at der kan overføres midler til at gennemføre købet af ejendommen. Når handlen er gennemført, sørger Lexington Realty for at de forskellige faste udgifter tillige med vand og el bliver tilknyttet bankkontoen så de automatisk hæves på denne. 

Lexington Realty

5Realkreditlånet

Når banken har en kopi af rewervationsaftalen sender de en vurderingsmand for at taksere ejendomen. Banken forlanger detet for at sikre sit lån. For udlænninge kan ejendommen normalt belånes mellem 60 og 70%. Taksering af ejendommen koster typisk mellem 300 og 500 €.

6Afslutning af handlen

Den endelige handel foregår hos en Notar. Her underskrives skødet og nøglerne udleveres. Lexington Realty tilbyder at varetage det administrative efter handlen; tinglysning, betaling af skatter ændring af forbrugsaftalerne og tilknytning til bankkonto, forsikring m.v.

Lexington Realty