Golden Visa i Spanien | Lexington Realty
Lexington Realty dedicated estate agency in Costa Blanca
Lexington Realty

Golden visa

Sedan 2013 erbjuder Spanien ett Golden Visa program för investeringar i fastigheter för 500 000 euro.

Investeringen

Det vanligaste är att man investerar minst 500 000 euro i en fastighet. Detta gäller alla typer av fastigheter (bostäder, affärslokaler, obebodd mark, parkeringsplatser mm). Investeringen kan innefatta flera mindre investeringar och när slutsumman når 500 000 euro är du kvalificierad för ett Golden Visa.

Lexington Realty

Resident status

Golden Visa kan förlängas ett obegränsat antal gånger (om du behåller din investering). Efter 5 år med Golden Visa status, kan du få permanent resident status vilket innebär att du inte behöver behålla din investering för att vara fortsatt resident. Du kan också, efter 5 år, ansöka om resident tillstånd i ett annat EU land.

Lexington Realty

Kontakt

*
*