Kostnad för att äga en fastighet i Spanien | Lexington Realty
Lexington Realty dedicated estate agency in Costa Blanca
Lexington Realty

Kostnad för att äga en fastighet i Spanien

Typ av kostnad (per år)

Pris

Försäkring
Beroende av priset på fastigheten och på själva innehållet

From 200 €

Årlig fastihetsskatt
Base - Valor Catastral

0,2 - 2,5%

Lokal årlig fastighetsskatt (IBI)
Base - Valor Catastral

0,2 - 1,1%

Gemensam avgift
Pool, trädgård, säkerhet, allmännt underhåll

400-600 €

Hushållsavtal – fasta kostnader
Elektricitet, vatten, gas och sophämtning

400-600 €